top of page

שבי ציון 31, אשדוד

2017

שבי ציון 31, אשדוד

2011

הפרוייקט בשבי ציון היה פרוייקט הראשון שלנו בתמ״א 38, שבו חיזקנו את המבנה בפני רעידות אדמה, הוספנו ממ״דים ומרפסות בשטח כולל של מעל 25 מ״ר, הוספנו מעלית והנגשנו את הבנין, עשינו תוכנית פיתוח לכלל המגרש (המבנה משתף את המגרש עם עוד 6 בניינים), וביצענו את הפיתוח.

סטטוס - בשלב גמרים לפני טופס 4. 

 

אבוחצירא 2, אשדוד

2019

אבוחצירא 2, אשדוד

2017

הפרוייקט ברחוב אבוחצירא 2, הינו פרוייקט ברובע חרדי, שנותן פתרון מלא לדיירים, שמספק להם חדר נוסף, מחזק את הבניין בפני רעידות אדמה, מוסיף מרפסות סוכה ומעלית, וכל זה בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת שיקום שכונות ובעיריית אשדוד.

סטטוס - הופק היתר בניה - תחילת עבודות.

 

הסתיים

גבעת התחמושת 2, חולון

2017

גבעת התחמושת 2, חולון

2015

ברחוב גבעת התחמושת אנו מצאנו פתרון מצויין לדיירים, תוך כיבוד כל הכללים והדרישות של עיריית חולון. הפרוייקט בחולון מביא איתו חדשנות עיצובית, פתרון אדריכלי ומשלב זכויות בניה של תב״ע ותמ״א על מנת ליצור אחידות למבנה. 

סטטוס - הסתיימו עבודות השלד והטייח.

bottom of page